Tasarımı Kaydet  Kapat

2021-2020 Eğitim Dönemi Burs Başvuruları Dolmuştur. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz.

banner

Faaliyetler

  • Kabiliyetli ve fakir her seviyedeki öğrencilere maddi ve ayni yardımlarda bulunabilir, eğitim ve öğretim-master ve doktora dahil- yurtiçindeki ve yurtdışındaki başarılı ve fakir öğrencilere burs verir.
  • Fakir, kimsesiz ve bakıma muhtaç kimselere ayni ve nakdi yardımlarda bulunabilir.
  • Fakir ve bakıma muhtaç hastalara tedavi yardımları sağlayabilir. Mütevelli Heyet kararıyla; acil ihtiyaç doğduğunda aile hekimi, rehber hekim gibi görev yapacak ve ücretsiz sağlık hizmetleri verecek emekli hekimlere öncelik tanınmak suretiyle uzman doktor aracılığı ile halka sağlık hizmeti verilebilir.
  • Vakıf, benzer amaçları taşıyan vakıflar ve bilimsel kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilmi, milli ve manevi konularda araştırmalar yapılmasını temin ve teşvik edebilir, bu tür çalışmalara maddi ve manevi her türlü desteği sağlayabilir, hazırlanacak eserleri yayınlayabilir, bilimsel konularda konferans, seminer, panel gibi toplantılar tertip edebilir.
  • Deprem, sel, toprak kayması yangın gibi tabii afetlere maruz kalanlardan fakir veya muhtaç duruma düşmüş olanlara ayni ve nakdi yardımlarda bulunulabilir.
  • Vakıf yönetiminin uygun göreceği yerlerde vakfın imkanları ölçüsünde yapılan okul ve camilere nakdi veya malzeme alımı şeklinde yardımlarda bulunulabilir.
  • Senede bir defa vakıf kurucuları ile usul ve füruundan (üst ve alt soyundan) ahirete irtihal edenlerle Albayrak ailesi ile din ve devlet büyüklerine ithaf etmek üzere hatim ve mevlüt merasimi icra eder.