Tasarımı Kaydet  Kapat

2021-2020 Eğitim Dönemi Burs Başvuruları Dolmuştur. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz.

banner
Burs Yönetmeliği

FGA VAKFI BURSLAR YÖNETMELİĞİ

Madde1:
Faik-Gülüzar Albayrak Ferdi İhya ve Toplumu İnşa Vakfı (Kısaca FGA Vakfı) her öğretim yılında öğrencilere “FGA Öğrenim Destek Bursu” verir. Burslar Vakıf kaynaklarından ya da şartlı bağışlardan karşılanır.. 

Madde 2: 
Verilecek aylık burs tutarları Vakıf Yönetim Kurulu tarafından her yıl yeniden belirlenir. 

Madde 3: 
Burslar için planlanan toplam tutar, Vakıf bütçesinde yer alan tutardır. 

Madde 4: 
Burs almak için ilkokul, orta okul, lise ve lisans ve yüksek lisans seviyelerinde öğrenim gören öğrenciler başvurabilir. Başvurular Eylül ayının ilk haftasında internet üzerinden yapılır. Burs almaya hak kazanmanın ölçütleri Vakıf Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bursu sürdürme kurallarını da Vakıf Yönetim Kurulu belirler. 

Madde 5: 
Burs alacak öğrencinin maddi ihtiyaç içinde olması gerekir. Bu durumda olan öğrenciler arasından hangilerinin burs alacaklarına başarı durumu, sosyal durumu, kendisine referans olanlar dikkate alınarak karar verilir. Başvuru için; burs talep formu, öğrenci belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrencinin akademik başarı ve diğer başarılarına ilişkin belgeler, ailenin gelir durumunu gösterir belgeler, kira kontratı, sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki faaliyet ve yetkinliklerine ilişkin belgeler ile uygun bulunan diğer belgelerin sunulması gerekmektedir. 

Madde 6
Burs duyuruları Vakfın internet sitesi üzerinden yapılır. Burs talep edenler ve hak kazananlarla iletişim e-posta adresleri üzerinden gerçekleşir. 

Madde 7: 
Burs süresi bir öğrenim dönemi içindir ve Ekim-Haziran ayları arasındaki 9 aylık dönemi kapsar. Burs almaya hak kazananlar, her yıl yapılan yeni başvurular arasından değerlendirilerek belirlenir.  

Madde 8: 
FGA Öğrenim Destek Bursu için Vakıf kaynakları, şartlı bağış yoluyla aktarılan kaynaklar ve Vakıf İnternet Sitesi "www.fgavakfi.com.tr” deki “online bağış” seçeneği ile elde edilen kaynaklar kullanılır. 

Madde 9: 
9 maddeden oluşan "Faik-Gülüzar Albayrak Ferdi İhya ve Toplumu İnşa Vakfı Burslar Yönetmeliği" Vakıf Yönetim Kurulunca yürürlüğe konur. 
 

Burs Başvurusunda İstenen Belgeler


- Öğrenci Belgesi 
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
- 2 Adet Fotoğraf (forma yapıştırılmış) 
- Anne-Baba Maaş Bordrosu veya Emekli olduğunu gösteren belge 
- Vergi Levhası Fotokopisi (Anne-Babası Serbest Meslek Sahibi olanlar için) 
- Not Çizelgesi (Transcript) 
- Kira Kontratı 
- İkametgah belgesi 
- Üniversiteye başlayacak olanlar için: Üniversiteye Giriş Belgesi Fotokopisi, Diploma;  


FGA Vakfı Öğrenim Destek Bursları

Faik-Gülüzar Albayrak Ferdi İhya ve Toplumu İnşa Vakfımız tarafından ilkokul, ortaokul, lise ve yüksek öğrenim gören öğrencilere “FGA Öğrenim Destek Bursu” verilmektedir. Burslar Vakıf kaynaklarının yanı sıra bu amaca yönelik yapılan şartlı bağışlardan karşılanmaktadır. Faik-Gülüzar Albayrak Ferdi İhya ve Toplumu İnşa Vakfı, eğitimini burs alarak sürdüren gençlerin, burs aldıkları FGA Vakfının gelecekteki destekçileri arasında yer almaları ve FGA Vakfının misyonunu yaşatmalarını hedeflemektedir.